۱( تن‌شین

۲( کوشین

۳( هان‌گکی

۴( ریوسویی

۵( راکا

تن‌شین

تای‌ساباکی، )حرکت بدن به سمت طرفین و یا عقب و در زاویه ۴۵ درجه). در مقابل حمله حریف به زاویه ۴۵ درجه سمت عقب و یا هر یک از طرفین رفته و ضربه حریف را دفاع می‌کنیم.

در این عمل با جابجایی پاها بدن را از دسترس حریف دور کرده و با کوچکترین دفاع ،ضربه حریف را منحرف و خنثی میکنیم. برای انجام این عمل از پای عقب یا جلو  استفاده می شود.

در تصویر فوق مشاهده می‌شود که مدافع برای دفاع اوی زوکی حریف به طرفین رفته و با شوتیی اوکه حمله وی را دفع می‌کند .

کوشین

تغییر مکان بواسطه عقب کشی. عقب رفتن به منظور دفاع کردن و ایجاد فاصله با حریف . در مقابل حمله حریف به عقب کشیده و پس از خنثی کردن ضربه حریف بلا‌فاصله نفوذ کرده و حمله می‌کنیم.

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که مدافع در حین عقب کشی با دفاعی مناسب (در اینجا گدان بارای) ضربه مای گری حریف خود را دفاع و با تغییر مکان بواسطه جلو آمدن ، ضربه گیاکو زوکی خود را اجرا می‌نماید.

 

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که مدافع در حین عقب کشی با دفاعی مناسب (در اینجا یوکو اوکه) ضربه اوی زوکی حریف خود را دفاع و با تغییر مکان بواسطه جلو آمدن ، ضربه گیاکو زوکی خود را اجرا می‌نماید.

 

هان‌گکی

دفاعی همانند حمله. دفاعی که خود نیز حمله می‌باشد، مانند تکنیک زوکی اوکه، بدین معنا که در مقابل ضربه زوکی حریف زمان‌بندی در اجرای تکنیک‌تان باید به نحوی باشد که در مسیر حمله، زوکی حریف را منحرف کرده و در انتها زوکی شما اصابت نماید.(استفاده از ضربه بجای دفاع بصورتی که ضربه ما در مسیر اجرا ،ضربه حریف را منحرف و خودش به بدن حریف اصابت میکند)

زمان‌بندی مناسب در اجرای تکنیک شرط اول یک دفاع خوب از نوع هان‌گکی است.

 

ریوسویی

دفاعی نرم. حمله حریف را با یک دفاع ساده مانند ناگاشی اوکه، شوتِی اوکه، کاکه ته و دفع کرده و سپس حمله می‌کنیم. در این روش می‌توان تواماً دفاع و ضربه را با یکدیگر انجام داد.(ابتدا درجا ضربه حریف را دفاع می کنیم و بعد با یک ضربه قوی به بدن حریف حمله می کنیم )

ریوسویی، دفاعی نرم (در اینجا ناگاشی اوکه نمایش داده شده)

 

راکـّا

دفاعی محکم و قوی. حمله حریف را قبل از اینکه کامل شود خنثی می‌کنیم و از تکنیک‌هایی مانند .اوچی کومی، اوده اوسائه اوکه استفاده کرده و در ابتدای حمله حریف ضربه وی را دفاع می‌کنیم.(این حرکت شبیه حرکت دآ میباشد که ضربه حریف را قبل از اجرا دفاع میکنیم و خود سریعاً به حریف ضربه می زنیم)

در تصویر زیر مشاهده می‌شود که مدافع با دفاعی مناسب (در اینجا اوچی اوکه) ضربه اوی زوکی مهاجم را دفع و بلافاصله ضربه گیاکو زوکی را اجرا می‌نماید.

 

بازنویسی و ویرایش :  اشکان کریوند


طبقه بندی: تمرینات ورزشی،

تاریخ : دوشنبه 4 خرداد 1394 | 06:31 ب.ظ | نویسنده : سن سی کریوند | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.